Employer branding: waarom juist nu toepassen?

Jacinta /

2 minuten

Het zijn rumoerige tijden en bedrijven proberen dan ook met alle macht het hoofd boven water te houden. Ondanks de moeilijke omstandigheden, is het juist belangrijk om nu aan uw employer branding te werken. Dit geldt zowel voor extern als intern. Maar wat houdt het begrip in en hoe kunt u dit inzetten? Dat leest u allemaal in dit artikel!

Employer branding betekenis

Wat is employer branding? Letterlijk vertaald in het Nederlands betekent het ‘werkgevers merk’. Bij employer branding gaat het erom hoe de (specifieke) doelgroep van uw bedrijf tegen het bedrijf aankijkt, ook wel het imago of de reputatie genoemd. Deze doelgroep kunnen uw (toekomstige) medewerkers zijn, maar ook opdrachtgevers. U wilt namelijk door middel van employer branding betrokkenheid creëren bij uw bedrijf en als een krachtig werkgeversmerk worden gezien. Deze betrokkenheid kunt u creëren voor zowel extern als intern. Extern wilt u een positief imago naar de buitenwereld overdragen, intern wilt u tevreden werknemers hebben en een goede baas zijn. Deze twee hangen samen met elkaar in verhouding en hebben ook invloed op elkaar.

 

Strategie

Waarom is de employer branding in deze tijd juist zo belangrijk voor uw bedrijf? Omdat we ons in een moeilijke tijd bevinden waarin veel bedrijfssectoren economisch gezien onderuit zijn gegaan en we daarom alles op alles moeten zetten om te kunnen blijven bestaan. Hoe positiever mensen naar uw bedrijf kijken, hoe beter toch? Het start al bij de strategie van een bedrijf. Stel uzelf eerst een aantal vragen, voordat u een strategie kunt uitbreiden. Wie bent u als bedrijf? Wat wilt u bereiken? Wat zijn uw cultuurwaardes? Dat laatste is een belangrijke basis voor je strategie, want beslissingen die u nu of in de toekomst zult moeten nemen, zijn gebaseerd op deze cultuurwaardes. Op basis van deze cultuurwaardes ziet u direct bij (toekomstige) medewerkers of zij wel bij uw bedrijf passen. Uw cultuur bewaken is van groot belang voor de employer branding strategie.

Hoe uit ik mijn employer branding?

Bovenstaand stuk ging vooral over de employer branding strategie, maar hoe kunt u deze cultuurwaardes nou naar uw doelgroep communiceren? Zorg ervoor dat deze op papier staan, bijvoorbeeld in de vorm van een brandbook.

  • Is uw personeel zich bewust van het brandbook, kennen zij deze goed genoeg en werken zij ook op basis hiervan?
  • Laat uw medewerkers aan hun LinkedIn profiel werken, zij zijn immers de ambassadeurs van uw bedrijf
  • Is uw website ook ingericht volgens het brandbook? Denk aan de ‘werken bij’ pagina, ‘team’, ‘over ons’.
  • Heeft u deze stijl uit het brandbook ook doorgetrokken naar uw andere on- en offline kanalen zoals social media, vacatures en andere websites waar u op staat?

 

Vicieuze cirkel

Employer branding werkt als een vicieuze cirkel. Met een goede employer branding trekt u sneller de juiste kandidaten aan, waardoor u genoeg mankracht heeft. Hierdoor kunt u iedereen op de juiste plek zetten en laten doen waar diegene goed in is. Dit resulteert in gelukkige medewerkers, waardoor er een betere dienstverlening wordt gegeven aan klanten. Zo kan de branding nog meer worden verstevigd en trekt u nog meer geschikte werknemers aan.

OOK INTERESSANT